Betegnelsene besteforeldre, oldeforeldre, tippoldeforeldre osv er i forhold til mine sønner! Bloggen bygger på en cd med opplysninger de fikk i julegave 2008.

Sider

lørdag 16. juli 2016

Amerikabrev


Brev til Ludvig Andersen


  Brev til Astrid Andersen






fredag 15. juli 2016

Opplysninger fra min tremening Berit



De som slo seg ned på Rolvsøy, hadde ulik sosial bakgrunn, og det var ikke de fat-
nog inte tala´´´ Plutselig ble mannen glad og sa: " Är ni svenskar?" - Da våget han å snakke. Det var jo litt svenskehat i den tiden. I hvert fall var svenskene litt redde." (Dagmar Adelie Holmen)


Kan dette være et bilde av Hans Henrik Håkansson Bakker og Inger Mathilde?




Berit har latt meg låne Rolvsøy bygdebok 1500-1994 og et par eksemplarer av Hjembygda Rolvsøy, nr. 3-4, 1977 og nr. 2, 1979, utgitt av Svein Skahjem som bildene over er kopiert fra.



torsdag 14. juli 2016

Det ene fører det andre med seg...




Mine sønners oldemor Justina flytta som skrevet i forrige innlegg, til Rostad rett etter konfirmasjonen i 1899 til Rostad på Rolvsøy ved Fredrikstad, og familien tok navnet Bakker etter torpet Backa i Naverstad hvor de kom fra. I dag la jeg turen om Rostadneset på vei hjem fra Kalnes, og tok noen bilder av stedet de slo seg ned. Hovedhuset er også revet her og ersatta med en enebolig som fremdeles er i familiens eie. Den gamle låven står der ennå, shabby og moden for et eller annet tiltak.
På kirkegården ved Rolvsøy kirke er tippoldefar Hans Henrik Håkansson og tippoldemor Inger Mathilda Andersdotter gravlagt i henholdsvis         ?    og      ?     , men gavene deres er borte. Jeg fant imidlertid en grav for en annen gren av etterkommerne. Min tremening  Berit Bakker som tilfeldigvis bor i huset tvers over gata for meg, kan nok fortelle meg hvem det er som ligger her. Det er mest sannsynlig en fetter av min far, sier min søster som også bor i nærheten av meg. Slekta holder sammen mao. Navnet Henrik er gått i arv etter oldefar!



onsdag 13. juli 2016

På oppdagerferd til Naverstad med Justinas flyttingsbetyg



 Justinas barnebarn, Bjørg og Sidsel, foran plassen der hun vokste opp.