Betegnelsene besteforeldre, oldeforeldre, tippoldeforeldre osv er i forhold til mine sønner! Bloggen bygger på en cd med opplysninger de fikk i julegave 2008.

Sider

lørdag 3. januar 2015

My Heritage-informasjon

Faren til Legh (Leeg) var Olle poulsen og moren Anne Hansdatter
Hans kone het Guri Engebretsdatter, og deres sønn Anders er min forfar, men i MyHeritage står det at han bare ble 5 måneder gammel!!!

Olle Poulsen min tiptiptiptipoldefar

Olle Poulsen ble født i
1669 og døde i 1749

Hans første hustru døde i 1727.
Ble forlovet med Anne hansdatter i 1728,
og giftet seg med henne i juli samme år. 
Olle var først bosatt på Haugen
gård i østre del av Varteig først på 1700-tallet, 
muligens sammen med sin første hustru. 
Deres sønn Leeg ble født i 1727 eller 28 hvis da ikke
Olle første kone døde i barsel da Leeg ble født.